Skip to content

健身房的泰诺健

健身房的泰诺健

让您保持健美体型 

假如旧金山适于徒步的山丘不能让您保持健美体型,那么不妨到我们酒店的健身中心来,这里的各式健身器材对您大有助益.

每周七天、每天 24 小时营业

获取推送

@hotelsgsanfrancisco

IG 1
IG 3 logo
IG 2
IG 4 logo IG 5
IG 6
住宿还是娱乐?
旅行日期
请填写必填字段! 更改/修改现有预订?